Новости Вилейщины
04.04.2017
Жывыя вытокі
Навучыццабеларускімпобытавым танцам і гульням, дыяшчэ у прыемнайсяброўскайатмасферы. Такая магчымасцьз'явілася ў вучняў і настаўнікаўКуранецкай СШ, 1 красавіка на майстар - класе "Жывыявытокі", якіправялахормайстарКуранецкага СДК НаталляДзіксумесна з удзельнікаміфальклорнагадзіцячага гурта "Ліхтарыкі" у СДК. Мэтамайстар-класу была не стольківывучыцьвялікуюколькасцьтанцаў, колькінавучыцьдзяцейасаблівай манеры выканання. Падчаспрактычныхзаняткаўудзельнікімайстар - класуактыўназаймаліся і адпрацоўвалі элементы такіхпобытавыхтанцаў як: "Карапэт","Ойра","Нарэчанька","Полька тройка","Зайчык". Навучылісягуляць у такіябеларускіягульні як:"Касіца","Скок пераскок". Пазнаёміліся з выставай "Дзівосысаломапляцення". Гэтамерапрыемства было цікаватым, хтоцікавіццасваёйспадчынай, гісторыяйроднага краю.
Все новости рубрики
 
 
© 2008 Вилейский районный
исполнительный комитет
Разработка БЕЛТА
Информационно-техническая поддержка УП «Минская волна»